Som
Slovensko
som za našu dúbravku

Milí Dúbravčania,
v týchto komunálnych voľbách, ktoré budú 29. októbra, ide náš tím kandidátov na poslancov a starostu pod hlavičkou politickej strany: „Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO“. Ľahko nás identifikujete na hlasovacom lístku, lebo každý z nás bude mať za menom práve názov tejto politickej strany, ktorá vznikla len nedávno, aj vďaka podpisom mnohých z vás. Sme tím zanietených ľudí, ktorí chcú poctivo pracovať v prospech našej mestskej časti aj nasledujúce 4 roky. Dúbravka je naša srdcovka.

Martin Zaťovič
starosta a líder tímu Naša Dúbravka

Tím Naša Dúbravka

Náš tím tvorí 25 zanietených ľudí, ktorí majú spoločný cieľ – dlhodobý rozvoj našej mestskej časti. Na Dúbravke nám záleží, pretože je naším domovom a našou srdcovkou.

čo sme
spolu dokázali

Tím Naša Dúbravka presadil množstvo úspešných projektov, ktoré zvyšujú
kvalitu života v našej mestskej časti. To všetko aj vďaka vašej podpore.

Verejný priestor Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň 2022

Kultúra Prinášame netradičné riešenia

Pamätáte sa na prvú vlnu pandémie? Naša knižnica ako jedna z prvých na Slovensku zabezpečovala výpožičky kníh prostredníctvom knižného kuriéra. Aj v kultúre, ktorá bola pred 2 rokmi tvrdo zasiahnutým sektorom, sa snažíme v rámci svojich možností prinášať netradičné riešenia.  

Doprava Rozšírenie Harmincovej na štvorprúdovú cestu

Mimoriadne náročný projekt, ktorý trval 12 rokov sa blíži do finále. Stavenisko odovzdalo Hlavné mesto Bratislava 4. septembra spoločnosti, ktorá vzišla zo súťaže. Rozšírenie potrvá 12 mesiacov. 

Čo chceme
spolu dosiahnuť

Radi by sme pokračovali v doterajšej práci, zachovali kontinuitu a dokončili rozbehnuté projekty. Okrem toho prichádzame aj s novými cieľmi a nápadmi, ktoré zvýšia kvalitu života v Dúbravke. Najdôležitejšie oblastí, ktorým sa bude Naša Dúbravka me venovať:

 • Ďalej pokračovať v rekonštrukciách škôl a škôl a školských zariadení v našej mestskej časti
 • Dokončiť spoločne s Bratislavským krajom revitalizáciu vonkajšieho ihriska na Adlerke
 • Zabezpečiť fit prvky na Cabanovu
 • Petangové ihrisko na Tranovského
 • Revitalizácia Parku Pekníkova a dokončenia zázemia pre park
 • Pripraviť čistopis UŠ Pod záhradami ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hlm SR Bratislavy
 • Podpora budovania kontajnerových stojísk
 • Vybudovanie venčoviska pre psíčakrov
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov
 • Svetelná signalizácia na ul. Pri kríži/Saratovská
 • Rekonštrukcia ciest a chodníkov na ul. Lipského, Bullova
 • Vznik nových parkovacích miest

Najbližšie
sa na vás tešíme

Na najbližšie dni neplánujeme žiadne stretnutia.