Ako môžete
pomôcť

Najväčšou pomocou pre náš tím bude čo najviac hlasov v spojených komunálnych a samosprávnych voľbách 29. októbra 2022. Voliť si budeme starostu mestskej časti, župana, primátora, poslancov miestneho, mestského a krajského zastupiteľstva. Pri voľbe neponechajte nič na náhodu. Do konania volieb nám dávajte spätnú väzbu na naše aktivity, program a činnosť na osobných stretnutiach, ktorých program zverejňujeme tu a rovnako aj na sociálnych sieťach. Rovnako vás pozývame a budeme pozývať na dobrovoľnícke a spoločenské akcie v Dúbravke, na ktorých sa môžeme podeliť o vaše názory, ako urobiť z Dúbravke ešte lepšie miesto pre život.