čo sme
spolu dokázali

Tím Naša Dúbravka presadil množstvo úspešných projektov, ktoré zvyšujú kvalitu života v našej mestskej časti. To všetko aj vďaka vašej podpore.

Školstvo

Máme novú materskú škôlku na Bullovej

Ide o jedinú materskú školu priamo na pôde strednej školy. Časť budovy Strednej odbornej školy pedagogickej prebudovala župa na predškolské zariadenie. Dúbravka tak získala 4 nové triedy pre vyše 80 detí. Projekt je výnimočný aj tým, že študentky – budúce učiteľky a vychovávateľky majú zaistenú kvalitnú odbornú prax priamo vo svojej škole. 

Zrekonštruovali sme stredné školy

V uplynulom volebnom období sa nám podarilo výraznejšie posunúť v rekonštrukciách stredných škôl na SPŠ Karola Adlera, SOŠP Bullova a SOŠ Farského na Harmincovej ulici oproti zimnému štadiónu. Projekty boli financované z rozpočtu BSK a fondov Európskej únie. 

Zrekonštruovali sme Centrum voľného času na Batkovej

Vďaka našim mestským poslancom a v spolupráci s magistrátom tu prebehla kompletná rekonštrukcia telocviční pre verejnosť, spŕch, toaliet a spoločných priestorov. Vymenené boli rozvody, okná a dvere. Pribudla lezecká stena, pinpongové stoly. Na opravách sa preinvestovalo 183 tisíc eur. Pred sebou máme ešte rekonštrukciu fasády, strechy a rekonštrukcie plavárne. 

Opravili sme detské ihriská

Na ihrisku Nejedlého-Sekurisova pravidlene vymieňame piesok a priebežne obnovujeme zničené prvky. Jedným z nich bol aj nedávno oplotenie. Staré a poškodené sme vymenili za nové. Tak sme opravil aj bránku na ihrisku na ulici kpt. Rašu a odstránili sme betónové kruhy z čias výstavby sídliska z pieskoviska na ihrisku na ulici Janka Alexyho.

Opravili sme škôlky a školy

V uplynulých rok sme rekonštruovali materské školy na Nejedlého, Sekurisovej a Ušiakovej. Záleží nám na tom, aby naše deti chodili do vynovených a bezpečných priestorov škôl. Na ZŠ Nejedlého sme urobili novú jedáleň, bezbariérové toalety, pridali sme kamerový systém a nové učebne. V MŠ Ušiakova sme dali nové linoleové podlahy. 

Šport

Máme nový športový areál na Adlerke

Bratislavský kraj okrem rekonštrukcii školy začal postupne rekonštruovať aj vonkajší športový areál. Dnes je tam už ihrisko na basketbal, futbal a tenis. Majú moderné osvetlenie a boli rekonštruované z prostriedkov župy. Zostávajúci bežecký ovál s ihriskom sa bude rekonštruovať v najbližších mesiacoch. Ako vyzerá vynovený areál si môžete pozrieť tu : https://www.adlerka.sk/sportovy-areal/ 

Pripravujeme cykomost medzi Dúbravkou a Lamačom

Bude to projekt na dlhšie časové obdobie, ako sme predpokladali. Aktuálne kraj realizuje výkup pozemkov. Cyklomost alebo ak chcete lávka pre cyklistov spojí Dúbravku s Lamačom popod diaľnicu a ponad železnicu. Tento cyklomost spojí cyklotrasy v Karpatoch s Bratislavou od západnej časti. 

Workout v Parku Družba

Je jedným zo 4 workoutových ihrísk, ktoré pribudli v Dúbravke. V Parku Družba sa vďaka spolupráci mestskej časti Bratislava-Dúbravka a firmy Be cool rozšírili možnosti pre športovanie a cvičenie na čerstvom vzduchu.

Zimný štadión s novou technológiou

V roku 2019 vo večerných hodinách zasiahol Zimný štadión na Harmincovej v Dúbravke požiar. Poškodil ovládanie a zabezpečovacie systémy zimného štadióna a systémy varovania obyvateľstva a detektory úniku čpavku. To sa muselo opraviť a zimák sa otvoril opäť pre verejnosť koncom januára 2020. Okrem toho pribudli na zimnom štadióne nové mantinely a tribúna. Výmena chladiacej techniky nás ešte len čaká. 

Workout na Valachovej

Jedno zo 4 workoutových nových ihrísk pribudlo na Valachovej ulici na mieste známejšom ako „Duna“. Okrem toho nám spoločnosť Nebia pre účely cvičenia darovala športové potreby, ktoré si môžete rezervovať alebo zapožičať na cvičenie priamo v DUNE. 

Oprava vonkajšieho ihriska Pri kríži

Pravidelne opravujeme a rekonštruujeme vonkajšie ihriská v areáloch škôl. Tento rok sme dokončili opravu ihriska Pri kríži, ktoré slúži aj verejnosti. 

Nové športovisko na ZŠ Sokolíkova

Už túto jeseň dokončíme obnovu športového areálu na ZŠ Sokolíkova. Nové tréningové plochy budú slúžiť pre atletiku, futbal, skok do výšky, vrh guľou, skok do diaľky, či trojskou. 

Dúbravka má aj svoj Pum Track Okruh s dĺžkou 80 metrov pre milovníkov skatebordov, odrážadiel a bicyklov sme dokončili minulý rok na Taliochove ulici. V jeho blízkosti vyrástol aj nové workoutové ihrisko. Dokázali sme pre Dúbravku v Bratislave
Workout Talichova

Ďalším zo 4 workoutových ihrísk v Dúbravke je ihrisko Talichova. Zacvičiť si môžete hneď pri novej pump trackovej dráhe. 

Záleží nám na školách

Letné prázdniny sme každý rok využívali na masívnejšie opravy našich materských a základných škôl. Opravovali sme triedy, jedálne, sociálne zariadenia, školské dvory a telocvične. V tomto roku sme rekonštruovali toalety na ZŠ Sokolíkova a veľkou rekonštrukciou prešla aj ZŠ Beňovského. 

Kultúra

Bohatý kultúrny a spoločenský život

Každoročne sa nám darí získavať s dotačných programov Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta Bratislava finančné prostriedky v desiatkach tisícoch eur. Tie idú na podporu našich občianskych združení. Spoločenských a kultúrnych aktivít určených pre širokú verejnosť. Jednou z nich je aj už legendárna Spomienka na Deža.

Fantastické Dúbravské hody

Z roka na rok zažívajú Dúbravské hody čoraz väčšiu návštevnosť, nielen Dúbravčanov. Teší nás, že sa nám darí zlepšovať program a v príjemnej atmosfére vytvárame podmienky pre stratávanie sa komunít, obyvateľov a priateľov.

Prinášame netradičné riešenia

Pamätáte sa na prvú vlnu pandémie? Naša knižnica ako jedna z prvých na Slovensku zabezpečovala výpožičky kníh prostredníctvom knižného kuriéra. Aj v kultúre, ktorá bola pred 2 rokmi tvrdo zasiahnutým sektorom, sa snažíme v rámci svojich možností prinášať netradičné riešenia.  

Verejný priestor

Vynovený Park Pekníkova

Vybudovali sme nové hokejbalové ihrisko. Pre seniorov sme pridali nové petangové ihrisko a pre najmenších sme osadili nové hracie prvky. Súčasťou finálnej fázy revitalizácie bude aj nové zázemie pre celý park. 

Park Horanská studňa

Dominantou Parku Horanská studňa je nové detské ihrisko. Pribudla zeleň, opravená samotná Horanská studňa (symbol v našom erbe) lavičky, dlažba, vyhliadkové miesto, záhony, chodníky aj múriky.

Nové parky pred Tesco Express a VUB

Ide o plochy pred Tesco expres a pri VÚB banke. Betón išiel preč. Pribudla zeleň a pekné nové chodníky spolu so záhonmi rastlín a kríkov. 

Odstránili sme nelegálne stánky

Odstránili sme chátrajúce stánky bez povolenia na Drobného, Saratoovskej a pred Skleníkom a budeme v tom pokračovať. 

Odstránili sme bilbordové plochy

Okrem stánkov bez povolenia, ktoré nám špatia verejný priestor sme odstránili aj takmer 3 bilbordové plôch a tiež v tom budeme v tom pokračovať.

Motýlia lúka Saratovská a Pri kríži

Pribudli nám dve krásne lúky, ktoré na jar a najmä v lete hrajú pestrofarebnými farbami najrôznejších kvetov a bylín. Jedna je na Saratovskej a druhá pribudla v tomto roku Pri kríži. 

Nový Park Fedákova

Z nevábnej plochy medzi ulicami Gallayova a Fedákova neďaleko Obchodného centra Saratov, sa stal pekný parčík Fedákova. Priestranstvo prešlo kompletnou úpravou. Vymenili sme dlažbu, osadili nové lavičky, vysadili zákony, kríky a novú zeleň. Tu sa už pravidelne konajú spomienkové koncerty na hudobníka Deža Ursínyho. 

Zachránili sme verejný priestor Pod záhradami

Nebyť spoločnej aktivity a spolupráce obyvateľov a miestneho úradu, dnes na mieste tejto lúky by tu už stáli bytovky. 

Každý rok 150 stromov

Ročne sa nám darí v spolupráci s magistrátom a miestnou časťou vysadiť d Dúbravke okolo 150 nových kríkov a drevín. Našu mestskú časť možno právom nazvať aj ako „zelenou Dúbravkou“. 

Máme venčovisko pre psičkárov

Pre psíčkarov sme vybudovali venčovisko sa nachádza na Dražickej ulici. Je tam oplotený priestor, v ktorom môžete bezpečne psíka vypustiť. V tesnej blízkosti sa nachádza aj oplotené cvičisko s prekážkami. Vo venčoviskách sa nachádza kôš na psie exkrementy. 

Záhrada úradu slúži vzdelávaniu

Projekt Dúbravské včely funguje už druhým rokom. V záhrade miestneho úradu sme osadili úle a formou prednášok priamo v záhrade sa deti dozvedajú všetko dôležité o včielkach. 

Nová pešia zóna

Predĺžili a opravil sme pešiu zónu. Nový asfalt, dlažba na chodníku a lavičky z nej vytvorili nový priestor. 

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň 2022

Doprava

Opravili sme cesty a chodníky

Jedna z najviac poškodených ciest Hanulova, v dĺžke po križovatku s Tavárikovou bola opravená s novým povrchom v septembri tohoto roku. 

Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály

Rekonštrukcia električkovej trate v smere Dúbravka-Karlova Ves a Staré Mest, ktorá začala v júni 2019 bola dokončená po niekoľkých posunoch termínu v októbri 2020. Tento projekt si vyžiadal intenzívnu spoluprácu všetkých zložiek samosprávy so štátom. Trať je nielen moderná ale aj živá, vďaka rastline rozchodník.

Podchod Saratov

Podchod Damborského/Saratov opravilo hlavné mesto. Po rekonštrukcii je podchod bezpečnejší na prechod hlavnou ulicou aj keď jeho rekonštrukcia nie je ešte stále ukončená.

Výmena zastávok MHD

Čakanie na MHD bude na niektorých zastávkach pohodlnejšie, krajšie a modernejšie. Nové zastávky pribudli napríklad na Žatevnej a Agátovej. 

Bezpečnejšie priechody pre chodcov

Okrem opráv chodníkov a ciest sme investovali aj do bezpečnejších priechodov pre chodcov. Bolo tomu aj na Bazovského ulici, v blízkosti materskej školy a komunitného centra.

Zavedenie priameho spojenia MHD na Kramáre

Dúbravčania sa už dostanú MHD na Kramáre bez prestupov. Tri spoje linky 20, ktorá spája Devínsku Novú Ves – Dúbravku a Tesco Lamač, zachádzajú k nemocnici Kramáre a aj hore k Národnému onkologickému ústavu na Klenovu. Spojenie na Kramáre patrilo k prioritám našich mestských poslancov za Dúbravku. 

Rozšírenie Harmincovej na štvorprúdovú cestu

Mimoriadne náročný projekt, ktorý trval 12 rokov sa blíži do finále. Stavenisko odovzdalo Hlavné mesto Bratislava 4. septembra spoločnosti, ktorá vzišla zo súťaže. Rozšírenie potrvá 12 mesiacov.